Blommankonceptet

Det här konceptet har växt fram under många år. För en del hundar kan själva kurs- och inlärningsmiljön vara svår och en jobbig upplevelse. En svår miljö gör det svårt för både människa och hund på att kunna koncentrera sig på att lära sig nya saker som är så roligt och viktigt för att uppnå en bra balans i livet.

Blommankonceptet bygger på att vi anpassar både inlärningsmiljö och kursupplägg till dessa individers behov.

Inlärningsmiljön, både i kurslokalen och runtomkring anpassas för att skapa lugn och ro för alla som är här. Utomhus miljön ger stora möjligheter till utrymme och avskildhet. Inomhusmiljön har flexibla lösningar som anpassas efter behov.

Stor hänsyn tas till hundarnas känslor i denna situation och språket blir därmed det viktigaste verktyget. Jag kommer ”tolka” det som sägs och vara bryggan mellan dig och din hund.

Min ambition är att alla, både människa och hund, ska känna sig trygga och bli lyssnade på och därmed kan lära sig massor av nya roliga saker som tex. Nosework😊